FAQ / Veelgestelde vragen

1 .Wat maakt www.huistekoop.nl anders dan de huidige sites waarop huizen waarmee je je huis kunt kopen of op zoek gaat naar een nieuwe woning?

De huidige sites gaan uit van het pand: zo ziet het eruit, dit is de prijs en dat is de locatie. Bij ons kun je dat ook zien, maar wij gaan verder. Door meer informatie te vragen over wat je nu echt wil, krijgen we inzicht in veel meer mogelijkheden. “We” is in dit geval de verschillende makelaars in de regio. Samen kunnen we met al de informatie onze Huistafette® vormen om tot een oplossing te komen.

2. Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Rogier Leenaers, zelf makelaar, is met het idee gekomen. Hij merkte dat de huidige manier van werken niet leidt tot gewenste resultaat. Hij is bij de oorsprong begonnen met het denken aan een oplossing: de mens met zijn woonwens. En zo is het idee ontstaan. Hij is met verschillende mensen gaan praten en hun enthousiasme en geloof in de methode heeft ertoe geleid dat hij Huistafette® is gaan uitwerken. De site www.huistekoop,nl brengt nu alles samen door concreet een hulpmiddel te ontwikkelen waar iedereen zijn woonwens kwijt kan.

3. Wat maakt Huistafette® anders dan de huidige manier waarop huizen worden gekocht of verkocht?

Het unieke van Huistafette® en onze site www.huistekoop.nl die dit mogelijk maakt, is dat we niet alleen uitgaan van het pand, maar meer van de persoon. Wat is je woonwens? Neem je die wens als uitgangspunt, dan krijg je een veel beter inzicht in mogelijke oplossingen.

Daarnaast is de techniek van de site in staat woonwensen te combineren en te matchen. Die combinatie van woonwensen, de estafette, creëert veel meer mogelijkheden en kan uiteindelijk leiden een oplossing voor iedereen.

Tot slot gaan we uit van een nieuwe vorm van samenwerken tussen kopers, verkopers en makelaars. Door de samenwerking die er ontstaat, komt er een totaaloplossing. Hiermee zorgen we ervoor dat de woningmarkt loskomt en vervullen we sneller ieders woonwens

4. Waarom richten jullie je alleen op Parkstad met Huistafette®?

De regio Parkstad is op dit moment de meest uitdagende omgeving als het gaat om de woningmarkt. Veel huizen staan "onder water" en er is weinig vertrouwen om huizen te verkopen. Vanwege de grote werkloosheid zijn de economische omstandigheden in deze regio ook niet florissant. Als we blijven doen wat we tot nu toe hebben gedaan, hou je wat we hebben. Samen met andere partners en steun van de Provincie Limburg, regio Parkstad Limburg en Rabobank Parkstad Limburg hebben we de nieuwe methode en onze site www.huistekoop.nl ontwikkeld. We beginnen in Parkstad Limburg. Maar als het hier lukt, gaan we natuurlijk verder.

5. Hoeveel huizen denken jullie te verkopen?

Tijdens de ontwikkeling van de methode en de site hebben we al goede voorbeelden gehad waaruit blijkt dat onze aanpak succes heeft. Hoe zich dat de komend tijd verder gaat ontwikkelen, is nog niet te zeggen. We geven ook bewust aan dat we met www.huistekoop.nl een eerste proefperiode ingaan van twee maanden. Zeker zullen we daarin nog leren hoe dingen beter kunnen, doordat we alle partijen actief betrekken bij de ontwikkeling. Kortom, blijf ons volgen.

6. Wat is de rol van de makelaars?

De makelaars zijn essentieel in het hele proces. Zij zullen met elkaar in de Huistafette® samen moeten werken en informatie delen en combineren. Dat vraagt in eerste instantie om geloof in de methode en vertrouwen in elkaar. Dat zal dus even wennen zijn, want nu ben je vaak gewoon concurrent van elkaar. Maar zoals eerder aangegeven: willen we de huizenmarkt vlot trekken, dan moeten we een andere manier vinden, want de huidige methoden werken niet. Samen liggen er kansen.

7. Hoeveel makelaars in de regio Parkstad doen er mee?

De afgelopen maanden hebben we verschillende makelaars een eerste inkijk gegeven in de methode van Huistafette®. Reacties waren zeer enthousiast en ook afwachtend. Nu kunnen we het ook echt laten zien hoe eea in de praktijk werkt. In principe kan iedereen meedoen. We willen dan ook nog meer makelaars enthousiasmeren om deel te nemen. De komende tijd zullen verdere persoonlijke gesprekken en voorlichtingssessies plaatsvinden.

8. Hoe werkt Huistafette®?

Het gebruik van Huistafette® wordt door www.huistekoop.nl heel eenvoudig gemaakt. Je vult als gebruiker je woonwensen in op de site en je meldt je eigen huis aan. De samenwerking tussen makelaars maakt het mogelijk op basis van meer informatie en inzicht in woonwensen en financiële mogelijkheden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Zo kan een (ver)huis estafette ontstaan van meerdere verkopers en kopers, waardoor iedere woonwens in vervulling gaat.

9. Kunt u een voorbeeld geven van een Huistafette®?

Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden, omdat je altijd uitgaat van de woonwensen van mensen, bijvoorbeeld:

Een jong stel woont in een appartement dat ‘onder water’ staat. Ze willen graag kinderen, maar daar biedt het appartement geen ruimte voor. Ze blijven zitten waar ze zitten, maar de kinderwens blijft bestaan. De wens voor meer ruimte en een tuin dus ook. Door deze woonwensen in te vullen op onze site, wordt dit inzichtelijk. Maar natuurlijk hebben ze toch al stiekem een pand op het oog. De eigenaren van die woning hebben ook woonwensen en hebben ook een geschikte woning gezien. Zo ontstaat de huistafette. Dan zijn er nog de financiële aandachtspunten. Samen zijn we sterk en gedeelde smart is halve smart. Om de woningen sneller kwijt te raken, zou men de neiging hebben de verkoopprijs drastisch te verlagen. Maar, zou dit geld niet beter anders ingezet kunnen worden? Binnen de estafette bijvoorbeeld? Dit bedrag wordt vervolgens in een potje gestopt en binnen de keten op die plek uitgegeven waar het het hardst nodig is. Door dit goed en doordacht in te zetten kan er nu opeens veel meer: het jonge stel kan toch de stap zetten naar een huis. Niet alleen de woonwens gaat in vervulling, ook de kinderwens…. De twee andere deelnemers aan de estafette, hebben ook hun woning verkocht! Ook zij kunnen nu de volgende stap zetten en hun wensen in vervulling laten gaan. Samen zijn we sterk!